Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Bốn bước Tạo Backlink chuyến hướng 301

Phương pháp Giá Backlink Redirects chất lượng


Đi Backlink chuyến hướng chất lượng : Việc Redirect cửa hàng URL của link bị cải cách trong trong quá vãng bởi những spammers và rất nhiều máy độ gặp phải cạnh tranh trong việc xác định. thành ra nếu bạn có ý định dùng khoa học chuyển hướng cho địa chỉ URL trên trang thì bạn chỉ nên áp dụng chuyển hướng URL với code 301 hoặc 302 được khuyến cáo dùng bởi Google.
Phương thức Cài đặt redirect 301
Bước 1: bảo đảm vững chắc server Apache của bạn hỗ trợ mod_rewrite cho phép dùng .htaccess để ứng dụng redirect 301 .
Bước 2: Tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các Web của bạn. Nếu như bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải vững chắc rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Bước 3: Tập tin .htaccess là tập tin không chứa tên, chỉ chứa đuôi. Nên chẳng thể up lên (upload) được. Gợi ý cho bạn mẹo nhỏ, bạn hãy tạo tập tin text bất kỳ dưới máy, tải lên server rồi mới đổi tên thành .
Bước 4: Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy kỹ càng đừng canh tân nếu bạn không chắc, tốt nhất hãy sao lưu một bản để phòng giả dụ cấp thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét